Högre ersättningsbelopp med a-kassa plus inkomstförsäkring

Som fackligt ansluten kan du ofta välja att teckna en så kallad inkomstförsäkring. Väljer du att teckna denna typ av försäkring garanterar den att du får ett ekonomiskt skydd om du skulle förlora din anställning. Förutom det belopp du får från din arbetslöshetskassa får du som är inkomstförsäkrad ytterligare ersättning från ditt fackförbund. Detta gör att det totala ersättningsbeloppet vid arbetslöshet kan uppgå till hela åttio procent av din tidigare månadslön, som du hade innan du blev av med jobbet. En inkomstförsäkring innebär alltså att du har rätt till ett högre månatligt ersättningsbelopp än a-kassans maxbelopp.

Hos vissa fackförbund ingår inkomstförsäkring automatiskt i medlemskapet, och du behöver inte betala extra för att få omslutas av denna förmånliga trygghet.

Andra fackföreningar erbjuder sina medlemmar att trygga sin ekonomi ytterliga via en valfri tilläggsförsäkring som ger medlemmen ersättning i ytterligare nio månader, efter att a-kassans 200 obligatoriska dagar har löpt ut. Men för att du ska få ersättning från a-kassan vid arbetslöshet krävs det såklart att du har varit medlem i minst 12 månader före uppsägningsdatumet, samt att du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Enbart facklig inkomstförsäkring räcker inte.

Jämför a-kassor och fackförbund när det är tid för dig att bli medlem, att säkerställa sin ekonomiska trygghet vid en eventuell arbetslöshet är viktigt.